Wednesday, December 12

 بعد از چند ساعتی چرخ زدن دور خیابان های شلوغ مرکز شهر و خریدن یک جفت کفش سیاه که جلویشان دون دون است با دوستی به مغازه دونات فروشی رفتیم که همان روز افتتاح شده بود و با سفارش 12 دونات رنگ وارنگ و گل باقالی بعد از  ساعاتی چند از بحث های عمیق سیاسی اجتماعی از پاساژ بیرون زدیم. ده دقیقه ای را که در هوای سرد و تاریک زیر نور چراق برق منتظر اتوبوس شماره ده ایستاده بودم به زمزمه آواز If you were the only girl in the world گذشت که اولین بار در نوزدهم ماه آپریل سال 1916 پخش شد. 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید