آمار Thursday , June 14 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , June 14

وقتی یه تیکه از روحت گیر کرده باشه یه جایی

 و خودت هم ندونی کجا و از صب خروس خون تا بوق سگ منتظر

 بشینی و آخرش حوصلت سر بره و قاطی کنی و ...

این چشه؟

پ.ن: There is too much blood in my caffeine

              - .-