آمار Thursday , January 18 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Thursday , January 18

لی لی - لی لی حوضک!

انقد بالای حوض میشینیم و صبر میکنیم تا بالاخره

یکیمون با سر بیفته تو قندون و

دندونش بشکنه ..ما هم دندونشو بذاریم تو یه پاکت شیر و

به بهونه اوژانسی بودن اوضاع یکی مجانی سوارمون کنه 

 و تا دم در درمونگاه بخونیم : لی لی- لی لی حوضک!

              - .-