آمار Friday , October 27 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Friday , October 27

خوش به حال اونا که گاو به دنیا میان خر از دنیا میرن

.

پ.ن: دیگه به مزه شکلات تلخ هم عادت کردم ...

              - .-