آمار Monday , October 23 - چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , October 23

"این ماه رمضونم تموم شد و رو سیاهیش موند واسه اونایی

که روزه گرفتن"

پ.ن: !

              - .-