آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , October 8

نشسته بود داشت خیار پوست میکند که

بهش الهام شد بره هفتاد فنجون قهوه اسپرسو بخوره و

پشتش هم دو پاکت سیگار و دو شیشه Aunt Roberta .

و بعد خودشو از بالای کاناپه بندازه پایین .

به قول الهام: if you are sane enough to know you're mad

then you're 0k

              - .-

Friday , September 28

بیا اینجا یه معادله کور نشونت بدم

اینایی که میبینی همه

موقع پرتقالی ، نفهمیدیم چطور

با مغز افتادن سر دوراهی.

زورکی یا عشقی ،همشون یا عقده ای شدن یا

کمبود محبت دارن یا خوردن به بن بست.

هه!

              - .-

Sunday , September 23

پس از مرگم مرا مچاله کنید

درون بطری خالی cider

پرتم کنید ، پنجره ضمیر ناخودآگاه استاد بشکند..

پ.ن: نه استاد، این دفعه توپمان پیش خودتان بماند

بی تعارف!

              - .-