آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Saturday , June 16

زندگی قصه آن مرد یخ فروشی است که از اون پرسیدند : فروختی؟

گفت: نخریدند تمام شد!

.

پ.ن: ای کاش میشد کیمیایی یک فیلم میساخت که ...

              - .-

Thursday , June 14

وقتی یه تیکه از روحت گیر کرده باشه یه جایی

 و خودت هم ندونی کجا و از صب خروس خون تا بوق سگ منتظر

 بشینی و آخرش حوصلت سر بره و قاطی کنی و ...

این چشه؟

پ.ن: There is too much blood in my caffeine

              - .-

Saturday , June9

همانا ما شما را به زور چک و لقد به بهشت میبریم

سوره ناجا آیه 110

              - .-

Thursday , June 7

دیگه نگو. دیگه نفِکر.

دیگه برو. خیلی وقته وایسادی

پ.ن: مگه اون دنیای دیگه مزه چی میده؟

              - .-

Friday , June 1

یک کاسه ماست چکیده دستشه..

باد سرد از پنجره میخوره بهش و صدای خندش میپیچه.

مثل کلاف. میلرزم.

۴۸ ساعت وقت داری معجزه کنی

.

همین؟

              - .-

Sunday ,May 28

یک لیوان نفس راحت هم نمیشه کشید.

لیوانش خالیه

پ.ن: کی بود؟

              - .-