آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Monday , December 18

استاد خستم!

یه لبخند بزن..واسه دوربین

؟

واسه دوربین دلم..

              - .-

Friday, December 8

you are a drug

you change my body's chemistry

پ.ن:.. چون امروز هشتم بود

              - .-

Thursday , December 7

اینجا، روی کمربندی جاده این زندگی لعنتی

چسب دوقولو ریخته اند ..

              - .-

Friday , December 1

اقا ببخشید ،

میشه منو نارنجی کنید؟

              - .-

Tuesday , November 28


عشق فقط عشق لاتی

عرق سگی و آبجو قاطی..

حبس ابد بی ملاقاتی ..

              - .-

Thursday , November 23

اعتراف شماره 15.7:

.من میترسم.

              - .-