آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , November 15

زندگی راحت باش!

پیت حلبی پشت و رو نداره.

پ.ن: همه CO2 های زندگی از اینجا شروع شدن ..

پ.ن۲: زندگی میگرده..من میگردم..تو چرا نشستی؟

              - .-

Tuesday , November 7

یه دل دارم هشت ضلعیه

سفیدو طوسی و نارنجیه

نزده زمین هوا میره ..یه کنتراستی با اتمسفر داره..

.

پ.ن: استاد ما از شما انتظار عیدی داریم ..

!

              - .-

Friday , October 27

خوش به حال اونا که گاو به دنیا میان خر از دنیا میرن

.

پ.ن: دیگه به مزه شکلات تلخ هم عادت کردم ...

              - .-

Monday , October 23

"این ماه رمضونم تموم شد و رو سیاهیش موند واسه اونایی

که روزه گرفتن"

پ.ن: !

              - .-