آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

Wednesday , September 20

طناب خاطره ها رو میبرم.

میبرم کنار جاده

زیر برف چال میکنم .. تا شیرینیش مخم رو قلقلک نده..

این اشکم که میبینی مال سرماس

من دیگه سراغشو از برف نمیگیرم.

هر کی پیدا کرد مال خودش!

              - .-

Sunday , September 17

کاش که ضبط صوتی بود وقتی به من قول میدادی..

یادته جای پنیر هر صبح به من گل میدادی!

              - .-

Monday , September 11

قانون 8.6  :

یا جوراب هات رو لنگه به لنگه بپوش

یا اصلا جوراب نپوش!

              - .-

Saturday , September 9

no rain

no mushrooms

!no God  

! no world 

              - .-

Thursday , September 7

من مال این قبیله نیستم

مردم قبیله من گوش داشتند برای حرفهایم

نگاهشان به عمق نگاهم گره میخورد

من انقدر رو به روی زمان مینشینم تا شماره ها بگیرد دلشان ..

تا قبیله بازی تمام شود.

 

              - .-

Tuesday , September 5

چی میشد همیشه مثل همیشه بودم

فعلا که یه کاپوچینو مهمون اتمسفرم

منتظرم بگذره و از خواب بیدار شم ..

              - .-

Friday , September 1

سک سک !

باشد تا باشیم

هیچ کس ما را زیر این سقف گره خورده و تاریک دلم

پیدا نکند ...

              - .-

Wednesday , August 30

مثل ادم زندگی کردن دنگ و فنگ داره

همینجوری که نیست!

خیلی سخته..

میگن ادم بشو نیستم...

سایم زیادی قد کشیده ، برای عوض شدن

پ.ن: اوهوم !

              - .-

Tuesday , August 29

امروز دوباره پسته ای از جیبم افتاد

این یعنی:

بخند ، خدا هنوز بیدار است بالای سرت !

              - .-

Friday , August 25

امروز برای دیروز تنگ است دلم.

دیروز برای فردا

فردا برای امروز ..

: تبسّم !

              - .-

24 Thursday ,August

قلم مو رو محکم بکش روم

میخوام محو شم ..مثل خودت

سفید ..

سفیدتر..

سفیدتر..

              - .-