آمار چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

چکیده ای از سرگذشت چکیده ی یک شخص چکیده

21 Sunday , August

اگه از  اول میگفتی

در پشت بوم قفله ، تو همون طبقه همکف بادکنکم رو هوا میکردم!

شایدم میترکوندمش و ...

پ.ن: نامرد ..

              - .-

16 Wednesday , August

بعضی وقتا خیلی دلم میخواد

برم یه جایی که هیچ کس منو نشناسه

دور از همه افکار مزاحم ، بار زندگی رو بزارم زمین

یه گوشه بشینم و

 نون خشک سق بزنم

!

              - .-

Saturday , August 12

عمو جان دل گنده ای داشت!

دندوناش گرد ، پوستش کلفت !

دستش کج  صاف!

روده هاش راست ، حنجرش طلایی!

سه شنبه ها رو به یاد عمو جان بالای درخت انجبر

میشینم ، زنجیر میبافم و میندازم پشت کوه..

های!

              - .-

Friday , August 11

یه دو ساعتی

پات رو میندازی رو پات ، موبایلتو خاموش میکنی و تا خرخره خودتو با چیپس خفه میکنی

از دور آروم زل میزنی به پرده و

آدماشو ، زندگیاشو، تنهايیاشو همه عشقاش ...

بعد هم تلو تلو خوران راهتو وسط جمعیت باز میکنی و ..

پ.ن: هنوزم چیپس دوست داری؟

              - .-

10 Tuseday , August

این روزها میگذرند

دیر .. خیلی دیر

پیاده شدم بدوم ... تا زودتر از زندگی به ته خط برسم

ولی نشد ..

دونده خوبی نبودم .هنوز هم نیستم ..

              - .-

Saturday , August 5

میترسیدم دستمو ول کنی ، گم شم

نمیدونستم خودت یه عمره که گم شدی

دست تو رو کی ول کرد؟!

              - .-

StarTer

دنیا تاریکه

اینجا هم یه تیری تو تاریکی

پ.ن: بهتره سر راه واینستی  ..

پ.ن۲: سلام

              - .-